Koniec użytkowania wieczystego

Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Inaczej mówiąc, użytkownicy wieczyści stali się również właścicielami gruntów zajmowanych nieruchomości. Zmiana nastąpiła automatycznie, ale nowi właściciele muszą uiścić opłatę. Dobrą wiadomością jest możliwość uzyskania bonifikaty. W jakiej wysokości?

Kogo dotyczy nowa ustawa?

Zgodnie z zapisami ustawy zmiany dotyczą wieczystych użytkowników gruntów zabudowanych następującymi budynkami mieszkalnymi:

  • jednorodzinnymi,
  • wielorodzinnymi – o ile co najmniej połowa liczby lokali to lokale mieszkalne,
  • jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami oraz innymi obiektami i urządzeniami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.Z momentem wejścia w życie ustawy dotychczasowi użytkownicy wieczyści wymienionych wyżej gruntów stali się ich właścicielami (lub współwłaścicielami). Automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego we własność oznacza, że nie muszą oni ani wypełniać żadnych formularzy, ani składać wniosków. Potwierdzeniem tych zmian będzie zaświadczenie z urzędu, które każdy nowy właściciel otrzyma w ciągu kolejnych 12 miesięcy – mówi Katarzyna Ciosińska Ekspert ds. sprzedaży nieruchomości z Partnerzy Nieruchomości.

Osoby, które chcą sprzedać należące do nich mieszkanie czy dom i potrzebują zaświadczenia, mogą je otrzymać szybciej – w ciągu 4 miesięcy. W takiej sytuacji nie obejdzie się jednak bez wniosku i uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Ile wynosi opłata za przekształcenie?

Dotychczas opłaty z tytułu użytkowania wieczystego pobierał Skarb Państwa lub jednostka samorządowa – w zależności od tego, kto był właścicielem gruntu. Po zmianach opłaty te zostały zastąpione tzw. opłatą przekształceniową. Jej wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Nowi właściciele będą uiszczać tę opłatę raz w roku przez kolejnych 20 lat (zawsze do końca marca).

Dobrą wiadomością dla wszystkich dotychczasowych użytkowników wieczystych jest możliwość uzyskania bonifikaty przy jednorazowej płatności.

Wysokość bonifikaty zależy od tego, czy właścicielem gruntu był dotychczas Skarb Państwa, czy też jednostka samorządowa. W pierwszym przypadku, jeżeli nowy właściciel uiści opłatę w pierwszym roku od przekształcenia, otrzyma bonifikatę w wysokości 60 proc. W ciągu kolejnych 5 lat będzie ona maleć z każdym rokiem o 10 proc.

O wysokości bonifikaty w przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego decydują rady lub sejmiki. Wiele gmin proponuje bonifikaty w wysokości 90 proc.

Ustawa przekształceniowa – poznaj wysokość bonifikat w Trójmieście

W Trójmieście najszybciej wysokość bonifikaty poznali dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów należących do Gminy Miasta Gdańska – będą oni mogli skorzystać z bonifikaty w wysokości 95 proc.

Na decyzję władz Gdyni trzeba było czekać do drugiej połowy grudnia. Ostatecznie zdecydowały się one wprowadzić bonifikatę w wysokości 90 proc.

W Sopocie kwestia wysokości bonifikaty została rozstrzygnięta na sesji rady miasta, która odbyła się w lutym. Jej wysokość ustalono na 90 proc.

Jak ustawa przekształceniowa wpłynie na rynek nieruchomości?

– Właściciele lokali mieszkalnych położonych na uwłaszczanych gruntach, którzy znaleźli kupców i zamierzali na początku bieżącego roku podpisać akty notarialne, muszą poczekać na stosowne zaświadczenia z urzędów. To może spowodować, że sfinalizowanie transakcji trzeba będzie przesunąć w czasie – wyjaśnia Katarzyna Ciosińska. – Co prawda, rząd dostrzegł ten problem i zapowiada wprowadzenie uproszczonych zaświadczeń, które będą wydawane na wniosek w ciągu 30 dni, ale bez zwiększenia liczby etatów w urzędach można spodziewać się, że termin oczekiwania na dokument i tak się wydłuży – dodaje.

Szacuje się, że ustawa przekształceniowa objęła 2,5 mln osób. Trudno, aby tak duża zmiana nie miała wpływu na rynek nieruchomości i liczbę przeprowadzonych transakcji kupna-sprzedaży w bieżącym roku.

Mogą Ci się podobać

5 korzyści ze współpracy z ekspertem finansowym

(Nowa) Stocznia – wróć, poznaj, zamieszkaj

Wynajem krótkoterminowy – popularny trend na trójmiejskim rynku nieruchomości

Z cyklu dzielnice Trójmiasta – Uroki Wrzeszcza