Zmiany w podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadza ona zmiany w sposobie liczenia okresu 5 lat, po upływie których nie trzeba płacić podatku od sprzedanej nieruchomości. Poznaj szczegóły.

Kiedy spadkobierca nie zapłaci podatku?

Na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 roku osoby (dotyczy t pierwszej linii najbliższych) , które odziedziczyły  nieruchomość, mogły ją sprzedać bez płacenia podatku, ale dopiero po upływie 5 lat, licząc od momentu nabycia nieruchomości. Nowe przepisy wprowadzają istotną zmianę – od 1 stycznia 2019 roku wspomniany wyżej 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył nieruchomość. Inaczej mówiąc, aktualnie liczy się to, przez jaki czas właścicielem tej nieruchomości był spadkodawca, a nie spadkobierca.

Załóżmy, że  wnuk (spadkobierca) odziedziczył mieszkanie po dziadkach (spadkodawcach), którzy byli jego właścicielami przez ostatnie 10 lat. W takiej sytuacji nowy właściciel może od razu sprzedać nieruchomość i nie zostanie obciążony podatkiem. Dzieje się tak dlatego, że jego dziadkowie byli właścicielami  mieszkania przez okres dłuższy niż 5 lat.

Co w sytuacji, gdy spadkodawcy nie byli właścicielami mieszkania przez 5 lat, ale np. 3? Wówczas spadkobierca będzie musiał odczekać jeszcze 2 lata, aby uniknąć podatku. Takie rozwiązanie również jest korzystne dla spadkobierców  będą oni krócej czekać, aby skorzystać z możliwości sprzedaży nieruchomości bez konieczności uiszczenia podatku w wysokości 19% – mówi Arkadiusz Kręski Ekspert ds. sprzedaży nieruchomości .

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza także zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodu. One również ucieszą spadkobierców. Zgodnie z przepisami do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości można zaliczyć m.in. ciężary spadkowe. Są to np. odziedziczone długi oraz wypłacone zachowki.

Jak liczy się 5 lat w przypadku rozwodników i wdowców?

Dotychczas aby rozwodnik lub wdowiec mógł sprzedać mieszkanie bez ponoszenia konsekwencji podatkowych, musiał posiadać mieszkanie przez kolejnych 5 lat. Okres ten był liczony od dnia orzeczenia rozwodu lub śmierci małżonka. W przypadku tej grupy właścicieli nieruchomości ustawodawca również zdecydował się na pewne udogodnienia. Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres posiadania nieruchomości, liczy się od  daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego wyjaśnia Akradiusz Kręski.

Ulga mieszkaniowa – co się zmieniło?

Kolejna zmiana dotyczy tzw. ulgi mieszkaniowej. Sprowadza się ona do tego, że osoba sprzedająca nieruchomość nie musi płacić podatku od dochodu uzyskanego z jej sprzedaży, ale tylko wówczas, gdy przeznaczy otrzymane pieniądze na cele mieszkaniowe (np. zakup mieszkania, gruntu, remont itd.)

Dotychczas osoby sprzedające mieszkanie miały 2 lata na wykorzystanie środków na cele mieszkaniowe, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Od stycznia 2019 roku okres ten jest dłuższy  i wynosi 3 lata.

Mogą Ci się podobać

5 korzyści ze współpracy z ekspertem finansowym

(Nowa) Stocznia – wróć, poznaj, zamieszkaj

Wynajem krótkoterminowy – popularny trend na trójmiejskim rynku nieruchomości

Z cyklu dzielnice Trójmiasta – Uroki Wrzeszcza